CSGT trên toàn quốc ra quân kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ từ ngày 15/5 đến 14/6/2020

Xem chi tiết...

TAXI 123 PHUN KHỬ TRÙNG TOÀN BỘ XE TAXI – PHÒNG CHỐNG COVID19

Xem chi tiết...

Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 dành cho xe taxi

Xem chi tiết...

KHÔNG CHỦ QUAN VÀO THỜI ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH

Xem chi tiết...

TAXI 123 HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN CÁCH LY XÃ HỘI

Xem chi tiết...

Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc

Xem chi tiết...

Mẫu Khai báo thông tin y tế hành khách – Taxi 123

Xem chi tiết...

Từ 28/3, toàn dân thực hiện cao điểm chống dịch Covid-19 như thế nào?

Xem chi tiết...

Taxi 123 & trách nhiệm xã hội trong dịch Covid-19

Xem chi tiết...

Biện pháp phòng tránh Covid-19 cho lái xe

Xem chi tiết...